Facebook
Facebook

O NAS

Firma „PARTNER” powstała w 1995 r. w Gminie Jabłonna, jako spółka cywilna mgr inż. Krzysztofa Czarneckiego i mgr inż. Macieja Korolca.

W roku 2004 uzyskaliśmy Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001, co gwarantuje solidność naszej Firmy.

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonawstwo robót budowlanych, a przede wszystkim wszelkich robót drogowych, „małej architektury”, przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

Kadra naszej firmy jest wykształcona (wyższe studia z zakresu budownictwa), posiadamy uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe, co pozwala nam łatwo rozwiązywać wszystkie dość często występujące przy wykonawstwie problemy techniczne.

Właściciele firmy „Partner” w latach 1980 - 1990 pracowali przy przygotowaniu inwestycji budowlanych w biurach projektów.

W 1990 r. w wyniku konkursu Maciej Korolec i Krzysztof Czarnecki zostali wybrani przez Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Dora” jako kadra kierownicza do budowy pierwszych pól golfowych w Polsce, położonych w Rajszewie pod Warszawą.

Od 1992 roku działamy samodzielnie, wykonując wiele zadań inwestycyjnych z zakresu budownictwa drogowego.

„Partner” współpracuje z 35 pracownikami, wysoko kwalifikowanymi brukarzami oraz jako jedyna spółka w Polsce - dysponuje pracownikami doświadczonymi przy budowie pól golfowych.

Obecnie specjalizujemy się w pracach na etapie końca dużych inwestycji budowlanych. Potrafimy wykonywać roboty drogowe, ogrodnicze i porządkowe, dopasowując się ściśle do wymagań i harmonogramów Generalnych Wykonawców Inwestycji.

Dysponujemy sprzętem niezbędnym do realizacji robót tj. koparko-ładowarkami, samochodami ciężarowymi, zagęszczarkami do gruntu i drobnym sprzętem zapewniającym na najwyższą jakość robót.